Macháček Jaroslav: EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ KULTURNĚ HISTORICKÝCH LOKALIT


ISBN 80-245-0756-0, 1. vydání, 2004, 122 s.Macháček_Ekonomické souvislosti vyu

Uchování i využívání kulturně historických lokalit a statků se vyznačuje četnými ekonomickými hledisky. Jejich výklad se v publikaci opírá o posuzování hodnoty těchto statků a o přístupy k jejich oceňování. Zahrnuje i jejich pozici v kontextu místního rozvoje a vztah těchto statků k lokalizačnímu chování hospodářských subjektů.