Lukeš Martin, Laguna Mariola: ENTREPRENEURSHIP: A PSYCHOLOGICAL APPROACH

 

ISBN 978-80-245-1642-4, 1. vydání, 2010, 216 s.Lukeš Entrepren

Kniha „Podnikání: psychologický přístup“ obohacuje naše porozumění podnikání o psychologickou perspektivu. Věnuje se tématům spojeným s osobou podnikatele (podnikatelská osobnost, motivace, přínos rizika pozitivního myšlení, plánování), se zahájením podnikání (rozpoznávání a rozvoj podnikatelských příležitostí atd.), s rozvojem firmy (řízení růstu firmy, podpora inovativního a podnikatelského chování zaměstnanců) i zajímavým otázkám sociálního podnikání a podnikatelského úspěchu. Na knize se podílel mezinárodní kolektiv předních evropských odborníků působících v oblasti podnikatelské psychologie, kteří předkládají nejaktuálnější odborné poznatky z teorie i výzkumu. Je možné ji doporučit začínajícím i zkušenějším podnikatelům, studentům podnikání, managementu a psychologie práce a organizace i všem, kteří uvažují o vlastní podnikatelské činnosti.

 
Jazyk publikace angličtina