Kotýnková Magdalena: Trh práce na přelomu tisíciletí

ISBN 80-245-1149-5, 1. vydání, 2006, 256 s.Kotýnková_Trh práce

Publikace je věnována otázkám spojeným s problematikou evropského a českého trhu práce a jeho změnám, ke kterým došlo od počátku 90. let minulého století. Změny na trhu práce jsou odrazem současné doby, která je plná dynamických přeměn. Složité technologické prostředí vyvolává na trhu práce vysokou poptávku po pracovnících kvalifikovaných a schopných se přizpůsobit. Publikace je určena odborné veřejnosti, jakož i studentům vysokých škol, a měla by posloužit jako průvodce po složitých změnách, které se na současném trhu práce odehrávají.