Kotýnková Magdalena: Sociální ochrana chudých v České republice


ISBN 978-80-245-1302-7, 1. vydání, 2007, 136 s.Kotýnková_Sociální ochrana chud

Pozornost je zaměřena na rizikové faktory dlouhodobé nezaměstnanosti, v jejímž důsledku čelí celé skupiny obyvatelstva chudobě a sociálnímu vylučování ze života „hlavního proudu“ společnosti. Publikace obsahuje kapitoly věnované znevýhodněným skupinám obyvatelstva na trhu práce a ve společnosti (osoby se zdravotním postižením, příslušníci Romského etnika, apod.) Pozornost je rovněž věnována Evropské strategii sociálního začleňování a indikátorům měření chudoby a sociálního začleňování na evropské úrovni (Eurostat). Popsáno je měření chudoby na české národní úrovni a stanovení hranice hmotné nouze. Vysvětleny jsou změny ve stanovení hranice hmotné nouze, ke kterým došlo přijetím Zákona č. 110/2006 SB., o životním a existenčním minimu.