Kaczor Pavel: Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011


ISBN 978-80-245-1930-2, 1. vydání, 2013, 244 s.Kaczor_Trh práce pracovní migrace

Text objasňuje základní i odbornější pojmy z oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti, všímá si specifik trhu práce i mechanismů jeho fungování. Speciální pozornost je věnována také fenoménu tzv. lidského kapitálu, který se zaměstnaností a zaměstnatelností úzce souvisí. Na statistických datech je rovněž přiblížen efekt kvality lidského kapitálu na uplatnitelnost jedince na trhu práce i na výši jím dosahované mzdy. Podrobně, včetně praktických rad a komentářů, je popsána také problematika zprostředkování zaměstnání úřadem práce (hlavní práva a povinnosti v případě ztráty zaměstnání) i agenturami práce. Závěrečná kapitola přibližuje fungování aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a její hlavní nástroje včetně legislativních novinek účinných od roku 2012.