Johnson Zdenka: Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939

Publikace – tištěná kniha, e-kniha (pdf) 

 

Anotace:
Odborná publikace představuje analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa mezi lety 1933–1939 s kontextuálním přesahem do období 20. let, Velké hospodářské krize a druhé světové války. Na základě důkladné analýzy určených cílů, nástrojů a zamýšlených i nezamýšlených dopadů jejich fiskálních politik, měnových politik a zahraničně-obchodních politik lze konstatovat, že i hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa byly do značné míry překvapivě podobné.

 

ISBN 978-80-245-2220-3 (tištěná kniha), 1. vydání, 2017, 372 stran
ISBN 978-80-245-2221-0 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 372 stran

 
Vazba brožovaná
Formát 176 x 250 mm
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica