Ježek Tomáš: Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky


ISBN 80-245-1069-3, 1. vydání, 2006, 142 s.Ježek_Privatizace české

Kniha byla napsána především pro studenty ekonomie a příbuzných společenskovědních oborů, prospěch z její četby však mohou mít i ti, kteří se zajímají o nejnovější české dějiny. Autor se při psaní snažil zachovat rovnováhu mezi vysvětlováním nejobecnějších principů, na nichž byla privatizace založena, a podrobným popisem legislativy, technik a účetních postupů při jejím praktickém provádění, včetně role jednotlivých zúčastněných institucí. Chtěl tak zůstat věrný svému hlavnímu záměru zprostředkovat pochopení unikátního procesu privatizace a jeho místa v transformaci české společnosti. Kniha končí v období, kdy se postkupónové poměry na českém kapitálovém trhu začaly měnit směrem ke standardním.