Janhuba Miloslav: TEORIE ÚČETNICTVÍ – (výběr z problematiky)


ISBN 978-80-245-1662-2, 1. vydání, 2010, 176 s.Janhuba_Teorie účetnictví

Učebnice se zabývá přehledem a objasněním problémů, které jsou společné účetním soustavám ve světě. Shrnuje poznatky dotýkající se vědomostní základny pro tvorbu účtových systémů, poznatky teorie účtů bilančních teorií, předmětu a metody účetního způsobu zachycování hospodářských dějů v podniku. Autor se dlouhodobě věnuje výzkumu hlavních složek metodiky účetních záznamů a postupů účetního výkaznictví v úzkém propojení s dějinným vývojem účetnictví ve světě a u nás.