Ištvánfyová Jana: Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru


ISBN 978-80-245-1509-0, 1. vydání, 2009, 208 s.Ištvánfyová_Účetnictví

Publikace se pokouší o zmapování a shrnutí základních nástrojů metodiky sledování výdajů veřejného a neziskového sektoru, a to především ve třech základních součástech těchto systémů: evropského systému národních a regionálních účtů pro evropský statistický systém, mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor a systému finanční kontroly – internímu a externímu auditu. Předkládaná publikace je určena všem odborníkům zabývajícím se problematikou účetnictví veřejného sektoru a nástroji sledování veřejných výdajů obecně.