Indrová Jarmila, Petrů Zdenka, Houška Jiří: Kvalita ve službách cestovního ruchu

 

ISBN 978-80-245-1766-7, 1. vydání, 2011, 170 s.Indrová_kvalita ve službách

Kvalita je v současné době jedním z důležitých faktorů úspěchu podniků cestovního ruchu na trhu. Předložená publikace vymezuje kvalitu služeb v cestovním ruchu, definuje faktory, které ji ovlivňují a na základě analýzy této problematiky informuje čtenáře o hodnocení kvality v zemích EU a kritériích, která se postupně formulují do standardů. Zdůvodnění standardů služeb cestovního ruchu a lepší pochopení nutnosti jejich dodržování napomáhá charakteristika vývoje kvalitativních standardů v oblasti služeb cestovního ruchu ve světě a v České republice. Vlastním návodem jak kvalitu zlepšovat je seznámení s dosavadními normami kvality, činností mezinárodních orgánů v oblasti normalizace i činnosti profesních svazů a organizací v České republice. Čtenář získá řadu informací o požadované kvalitě služeb, které lze vhodně použít při výběru produktu různých podniků cestovního ruchu.