Houška Petr, Zdenka Petrů: CESTOVNÍ RUCH V PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE (vybrané dokumenty)


ISBN 978-80-245-1645-5, 1. vydání, 2010, 276 s.Houska Cestovni ruch

Cílem předkládané publikace je základní orientace v problematice spolupráce a vazeb v oblasti cestovního ruchu v rámci Evropské unie, včetně prezentace základních cílů a priorit evropského cestovního ruchu obsažených v jejích dokumentech a na ně navazujících opatřeních a nástrojích spolupráce. Tato publikace vznikla i jako výsledek řešení grantového projektu GA ČR č. 402/07/0120 „Udržitelný“ rozvoj cestovního ruchu v České republice, na kterém se oba autoři podíleli.