Hnát Pavel: POLITICKÁ EKONOMIE GLOBÁLNÍCH NEROVNOVÁH


ISBN 978-80-245-2023-0, první dotisk 1. vydání, 2017, 232 stranHnát_Polotická ekonomie globál

Cílem publikace je využít teoretické souvislosti nerovnováh platební bilance a komplexní ekonomické krize k zachycení proměny úlohy státu (regulace) v současné globální ekonomice. První kapitola mapuje teoretická východiska celého problému a opírá se o kombinaci mezinárodní politické ekonomie s teorií otevřené ekonomiky. Druhá kapitola se zaměřuje na empirické zmapování a vysvětlení dynamiky současného mezinárodního finančního systému. Zaměřuje se jednak na změněné podmínky globálního finančního systému po rozpadu bretton-woodského měnového systému a rozmachu finanční globalizace, jednak na současnou epizodu nerovnováh běžného účtu platební bilance. Třetí kapitola shrnuje možnosti a limity státu při řešení globálních nerovnováh a chyb v národní hospodářské politice.

 

Předchozí vydání a dotisky:

ISBN 978-80-245-2023-0, 1. vydání, 2014, 232 stran