Hesková Marie, Štarchoň Peter: Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu


ISBN 978-80-245-1520-5, 1. vydání, 2009, 180 s.Heskova Marketin

Kniha seznamuje čtenáře s novými trendy v marketingu a současnými marketingovými přístupy. Upozorňuje na rozvoj marketingových oborů, které nejsou spojeny s vysokými finančními vstupy (např. guerillový, virální, ambush, buzz marketing). Klasické marketingové přístupy ztrácejí na účinnosti a proto je nutné hledat nové možnosti, které podpoří budoucnost marketingu. Situace trhů na začátku jednadvacátého století od marketingu vyžaduje hledání nových přístupů k marketingové komunikaci. Zákazníci na spotřebních trzích očekávají nějakou formu „přidané hodnoty“, která zaujme, pobaví, přinese uspokojení z aktu koupě. I z toho důvodu je v textu akceptován přístup rozšíření klasického komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, přímy marketing) o nástroj „události a zážitky“.
Teoretické aspekty marketingu, resp. marketingové komunikace, jsou dokumentovány na konkrétních praktických příkladech. Pro insipraci a trénink služí doplňující informace v přílohách a případových studiích.