Heřman Jan a kolektiv: PRŮMYSLOVÉ INOVACE


ISBN 978-80-245-1445-1, 1. vydání, 2008, 260 s.Heřman_Průmyslové inovace

Inovační procesy se všeobecně pokládají za klíč k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Inovace jsou důležitým endogenním faktorem růstu podnikatelských jednotek, zdrojem mimořádné hodnoty pro zákazníka a mimořádného zisku pro podnikatele. Inovace jako pilíř konkurenceschopnosti na jedné straně a jako výsledek kreativního intelektuálního zpracování informací, vědomostí, zkušeností a poznatků na druhé straně se tak stávají prostředkem dalšího vývoje společnosti, jenž potom zase ovlivňuje prvky inovačního procesu a postupy inovačního managementu.
Role průmyslových inovací i inovací v oblasti nehmotného majetku spočívají v obnovení a zejména zvýšení výnosnosti kapitálu, v záměně kapitálu zastaralého a opotřebovaného kapitálem novým s cílem vytvářet hodnoty na vyšší úrovni. Inovace představují tudíž hlavní složku podnikavosti a stávají se jedním ze základních prvků růstu světové ekonomiky.
Inovační potenciál velkých ekonomických firem, spolupráce výzkumu a vývoje s aplikační sférou a inovativní malé a střední podniky spolupracující s akademickými spin-off firmami a vědeckotechnickými parky se stávají hlavním zdrojem růstu prosperity, konkurenceschopnosti a životní úrovně v moderní ekonomice založené na znalostech. Velkou předností samotných inovací je skutečnost, že jejich realizace není časově tak náročná, jako je tomu u ostatních oblastí znalostní ekonomiky a rovněž podpůrných segmentů pro inovace, jakými např. jsou vzdělávání, věda a technologie, e-government, telekomunikace, báze dat znalostí či networking.