Henzler Jiří a kolektiv: Matematika pro ekonomy


ISBN 978-80-245-1284-6, 1. dotisk prvního vydání, 2008, 194 s.Henzler_Matematika pro ekonomy

Tato vysokoškolská učebnice je určena především pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale využít ji mohou i studenti jiných vysokých škol ekonomického zaměření. Učebnice vychází z vysokoškolských skript Matematika pro 4MM101, která v letech 2006-2007 vyšla ve třech přepracovaných vydáních a byla vždy během krátké doby vyprodána. Publikace obsahuje základy lineární algebry, partii věnovanou limitám posloupností a funkcí, základy diferenciálního počtu jedné a více proměnných, základy integrálního počtu, úvod do teorie diferenciálních rovnic s důrazem na lineární rovnice prvního a druhého řádu včetně poznámky o lineárních diferenčních rovnicích. Učebnice je doplněna kapitolou s ukázkami aplikací matematických postupů v ekonomických disciplínách. Kolektiv autorů, členů Katedry matematiky VŠE v Praze, napsal učebnici formou přístupnou i studentům s horšími předpoklady pro studium matematiky. Výklad je ilustrován četnými grafy; v příloze jsou navíc grafy všech základních funkcí.


Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-1284-6, 1. vydání, 2007