Dvořáková Vladimíra a kolektiv: Komparace politických systémů ZÁKLADNÍ MODELY DEMOKRATICKÝCH SYSTÉMŮ


ISBN 978-80-245-1357-7, první dotisk 1. vydání, 2010, 256 s.
 Dvorakova komparace

Publikace je první v připravované řadě komparací politických systémů. Zahrnuje jak teoretické kapitoly zabývající se problematikou studia politických systémů a úskalím jejich komparací, tak rozbor fungování systémů, které představují základní modely demokracie, jež se staly inspirací pro mnoho dalších zemí světa. Čtenář se zde seznámí s politickým systémem USA, Velké Británie, Francie, Německa a Švýcarska. I když je v zásadě dodržována základní struktura jednotlivých kapitol, každý případ je soustředěn na důležité procesy proměn, které v daných zemích probíhají. Publikace je určena zejména studentům politologie, ale osloví i širší veřejnost.

 

Předchozí vydání a dotisky:
1. vydání, 2008