Dvořáček Jiří: Společné a nadnárodní podniky


80-245-1029-4, 1. vydání, 2006, 200 s.

Cílem předkládané publikace je přispět k odstranění mezer v základních otázkách spojených s vytvářením a fungováním společných a nadnárodních podniků, a to zejména na území ČR. Text publikace je zaměřen na základní formy, které mohou volit podniky (zejména průmyslové) při pronikání do mezinárodního podnikatelského prostředí