Drozen František, Přeučil Jan: RÉTORIKA A ETIKETA

 

ISBN 978-80-245-1429-1, 1. vydání, 2008, 73 s.Drozen Etika

Tyto odborné texty pojednávají o rétorice a etiketě, které tvoří subsystémy etikety jako takové, a jsou určeny pro studenty i širokou veřejnost. Texty by měly vyvolat zamyšlení se nad sebou samým, nad svým projevem a chováním. Součástí publikace je DVD.