Marková Jana: MEZINÁRODNÍ MĚNOVÉ INSTITUCE


ISBN 80-245-0431-6, 1. vydání, 2002, 254 s.Marková_Mezinárodní instituce

první dotisk prvního vydání, 2006, ISBN 80-245-0431-6

 

Mezinárodní měnové instituce vznikaly vždy, když vznikl nějaký problém v měnové oblasti, který bylo nutné řešit. Tato publikace je věnována problematice mezinárodní měnové spolupráce, zejména jejímu současnému stavu a prognózování jejího dalšího vývoje. Pro lepší pochopení mechanismů fungování stávajících forem spolupráce v měnové oblasti se zabývá historickými souvislostmi a ukazuje, kdy a jak se tato spolupráce formovala a proč docházelo a stále dochází k systémovým a institucionálním změnám v této oblasti. Hlavní pozornost je věnována vývoji měnové spolupráce po druhé světové válce, neboť v tomto období byly položeny základy současných forem spolupráce v měnové oblasti. Pro tuto spolupráci je charakteristické, že se opírá o existenci nadnárodních měnových institucí, které právně upravují základní principy a mechanismy společného postupu v měnové oblasti, na nichž se zainteresované země dohodly.