Cabada Ladislav a kolektiv: Komparace politických systémů: NOVÉ DEMOKRACIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

 

ISBN 978-80-245-1388-1, 1. dotisk prvního vydání, 2011, 434 s.Cabada komparace

Kniha představuje hlavní funkce účetnictví a jejich charakteristické znaky, jak je vymezují moderní ekonomické teorie. Odlišnost jednotlivých funkcí účetnictví je způsobena rozličnými důvody poptávky po účetních informacích. Skutečnost, že pro různé účely jsou potřebné odlišné typy informací, má zásadní dopad i na tvorbu účetních předpisů. Na čistě ekonomický přístup navazuje regulační pohled, který zdůrazňuje, že tvorba účetních předpisů je předmětem nátlaku zájmových skupin. Jejich snaha získat z regulace prospěchy ovlivňuje konečnou podobu účetních standardů. Uvedená ekonomicko-politická východiska účetního výkaznictví a jeho regulace jsou základem pro zhodnocení ekonomických dopadů mezinárodní účetní harmonizace prostřednictvím IFRS v Evropě.

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-1388-1, 1. vydání, 2008, 434 s.