Buchalcevová Alena: Metodiky budování informačních systémů


ISBN 978-80-245-1540-3, 1. vydání, 2009, 206 s.Buchalcevová_Metodika budování

Publikace se zabývá aktuálním tématem metodik použitelných při budování informačních systémů. Neexistuje žádná univerzální metodika, která by se hodila na všechny typy projektů, je proto třeba získat představu o nabídce možností, způsobu jejich hodnocení a výběru. Autorka text rozdělila do 8 základních kapitol, které navazují na úvodní vymezení používané terminologie. Závěrečné kapitoly, zejména kapitola 10, jsou věnovány případové studii zaměřené na na výběr nejvhodnější metodiky pro vybraný podnik, resp. prostředí.