Buchalcevová Alena, Iva Stanovská: Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML


ISBN 978-80-245-1922-7, 1. vydání, 2013, 198 s.Buchalcevová_Příklady modelů analýzy

Kniha poskytuje studentům i vývojářům v praxi konkrétní postupy pro vývoj softwarové aplikace a příklady dokumentace navrhovaných a realizovaných řešení. Popisuje podrobně metodiku MMSP (Metodika pro Malé Softwarové Projekty), která byla vytvořena na VŠE, a vybrané metody a techniky odhadování náročnosti řešení projektu. Obsahuje zdokumentované řešení dvou komplexnějších projektů vývoje aplikace – aplikace pro fiktivní cestovní kancelář (CK) SunnyTour a aplikace pro poskytování doplňkových benefitů pro zaměstnance s názvem Intrashop. U každého projektu je popsáno zadání aplikace a uvedeny příklady jednotlivých modelů a dokumentů, počínaje zadáním aplikace, konče dokumenty zabývajícími se testováním.