Brožová Dagmar: Kapitoly z ekonomie trhů práce

 

ISBN 978-80-245-1880-0, 1. vydání, 2012, 290 s.Brožová_Kapitoly z ekonomie trhů

Kniha analyzuje, jak fungují trhy práce. Svoji pozornost zaměřuje na reálné odvětvové, tj. profesní trhy práce. Základním teoretickým východiskem analýzy je proto neoklasická mikroekonomická teorie trhu práce, která je založena na neoklasické teorii spotřebitelského chování a neoklasické teorii firmy. Chování a rozhodování ekonomických agentů na trhu práce utváří nabídku práce a poptávku po práci: spotřebitelé, kteří se rozhodují o velikosti své nabídky práce, a firmy, které se rozhodují, kolik práce budou najímat. Tento základní neoklasický rámec determinuje optimální kombinaci tržní rovnovážné mzdové sazby a zaměstnanosti na každém jednotlivém trhu.