Zeman Jiří; Švarc Zbyněk: Informační asymetrie a tržní selhání 11/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1615-8

 
Editor Jiří Zeman; Zbyněk Švarc
Počet stran 22
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/11_2009.pdf