Sejkora Jiří: Rozvojová ekonomie 2. poloviny 20. století: východiska a přístupy 11/2013

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2005-6

 
Editor  Jiří Sejkora
Počet stran  21
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013