Kislingerová Eva; Krause Josef: Facility management – významná opora řízení v období nestability

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1535-9

 
Editor Eva Kislingerová; Josef Krause
Počet stran 58
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009