Jašová Emilie: Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prostředí České republiky – historie a možný vývoj do konce roku 2010 12/2010

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1719-3

 
Editor Emilie Jašová
Počet stran  30
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/12_2010.pdf