Žantovský Petr: Čítanka z teorie a praxe dezinformace a propagandy

Elektronický sborník – CD – NEPRODEJNÉ

Anotace

Čítanka vybraných textů k předmětu Informace, dezinformace a propaganda vznikla z potřeby poskytnout studentům oboru Ekonomická žurnalistika na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze soubor doplňkových textů k jejich samostudiu.

Čítanka obsahuje jednak základní teoretické stati o prostoru propagandy a manipulace, jejich metodách a zejména psychologických dimenzích a účincích, dále výběr z textů zabývajících se rétorickou, jazykovou resp. argumentační manipulací ve veřejné komunikaci, a konečně několik ukázek z textů současných autorů na pomezí politiky a publicistiky, kteří oblast propagandy a manipulace popisují velmi barvitě svou vlastní optikou a zkušeností. Jsou zde tedy přítomny hlasy z oblasti ryzí teorie i aktuální praxe.

Tato čítanka samozřejmě v žádném případě nemá ambici představit příslušnou literaturu k oblasti propagandy v reprezentativním celku. Je výběrová a snaží se postihnout spíše pestrost názorů, než systém v jeho celistvosti.  I proto lze předpokládat její postupné rozšiřování o další konsekventní texty.

ISBN  978-80-245-2327-9

 
Editor Petr Žantovský
Počet stran 320
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019