Vltavská Kristýna: ESOP 2014

Excelentní studentské odborné práce

Sborník – NEPRODEJNÉ + CDESOP_2014

 

ISBN  978-80-245-2043-8

 
Editor Kristýna Vltavská
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014