Tyslová Irena: Metodiky animačních procesů v kultuře. Vybrané eseje

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1903-6

 
Editor Irena Tyslová
Počet stran  296
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012