Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2021

XXV. ročník mezinárodní odborné konference     

Sborník – NEPRODEJNÉ 

Book of Abstracts:    
ISBN 978-80-245-2433-7 (elektronický sborník)

 
Editor Stanislav Klazar a kolektiv
Počet stran  21
Formát A5
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2021
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/tapapf/past-sessions/