Řehořová Veronika: Deset let Stabilizačního a asociačního procesu v zemích západního Balkánu

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1808-4

 
Editor Veronika Řehořová
Počet stran  32
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011