Molín Jan a kolektiv: Sborník z pedagogické konference 2017. Príklady a prípadové studie z úcetnictví.

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2237-1

 
Editor  Jan Molín a kolektiv
Počet stran  114
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2017