Málek Jiří: Řízení a oceňování rizik 2010

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1707-0

 
Editor Jiří Málek
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010