Luštický Martin a kolektiv: Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu

Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1754-4

 
Editor Martin Luštický a kolektiv
Formát A5
Počet stran 44
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010