Králová Alena: Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1730-8

 
Editor Alena Králová
Počet stran  178
Formát A5
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010