Karpová Eva: Obchodní integrace zemí střední a východní Evropy do Evropské unie – shrnující poznámky 3/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1549-6

 
Editor Eva Karpová
Počet stran  26
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/3_2009.pdf