Dvořák Petr: Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu Fakulty financí a účetnictví

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1883-1

 
Editor Petr Dvořák
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012