Doucek Petr: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS – 2019

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ

SBORNÍK prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Abstrakty 2019
 

                                                                                       
ISBN  978-80-245–2311-8

 
Editor Petr Doucek
Počet stran  12
Formát pdf
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019
Dostupnost  https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/1327/DD_FIS_2019_SBORNIK.pdf