Cimler Petr; Šípek Ladislav: Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2011-2012

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1906-7

 
Editor Petr Cimler; Ladislav Šípek
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012