Cimler Petr: Obchod ČR v podmínkách ekonomické krize

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1704-9

 
Editor Petr Cimler
Počet stran  75
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010