Březina Jaroslav: Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – Linguistische und didaktische Aspekte

Sborník – NEPRODEJNÉ

SAMMELBAND DER INTERNATIONALEN KONFERENZ (2. Jahrgang)
Fakultät für internationale Beziehungen, Wirtschaftsuniversität Prag,
24. JANUAR 2019

 

ISBN 978-80-245-2343-9

 
Editor Jaroslav Březina
Počet stran 145
Jazyk němčina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019