Rozmnožovna – předávání zakázek

Tento pokyn k využívání centrální rozmnožovny vydává VŠE pro efektivní, účelné a úsporné poskytování centrálních rozmnožovacích služeb zpoplatněných na úrovni přímých nákladů dle dále uvedeného ceníku.

Materiál, který nelze distribuovat v elektronické podobě (InSIS, O365, e-mail atd.) a svým rozsahem přesahuje dále uvedené limity, lze na základě požadavku rozmnožit v centrální rozmnožovně.

Požadovaný materiál k rozmnožení se odevzdává spolu se žádankou (Žádanka rozmnožovna VŠE) minimálně pět pracovních dní před požadovaným termínem zhotovení:

  • kdykoliv v pracovní době v jedné předloze se schválenou žádankou do podatelny – schránka „Rozmnožovna“
  • nebo zasláním spolu s vyplněnou žádankou v digitální podobě na adresu rozmnozovna@vse.cz. Schválenou žádanku je nutné současně předat do podatelny – schránka „Rozmnožovna“.

Po namnožení je materiál připraven v podatelně v přihrádce útvaru, který požadavek zadal.
O připraveném materiálu rozmnožovna informuje zprávou na e-mail uvedený v žádance.

Minimální rozsah

Minimální rozsah jednotlivých požadavků je 50 kopií z předlohy a zároveň minimálně 300 listů celkem.

Materiál chráněný autorskými právy

V rozmnožovně nelze množit díla, ani jejich části, chráněné autorským zákonem. Za dodržení této podmínky je odpovědný žadatel.

Ceník

Na základě požadovaného počtu stránek a následujícího ceníku jsou náklady na rozmnožení účtovány interním převodem na vrub zdroje uvedeného v klasifikaci úhrady na žádance.

rozsah/formát (ks) A4 A3
jednostranně 2,00 Kč 4,00 Kč
oboustranně 3,00 Kč 6,00 Kč

 

Žádanka rozmnožovna VŠE