Nabídkový přehled pro rok 2022

Hlavní činnosti Nakladatelství Oeconomica

Nakladatelství Oeconomica působí při VŠE v Praze od 1. 1. 2003. Integruje výkonné činnosti spojené s redakční a jazykovou úpravou, výrobou a distribucí:

  • knižních publikací
  • skript
  • časopisů
  • e-knih
  • a dalších textů a tiskovin vytvořených pro potřeby fakult, kateder a pracovišť rektorátu a kvestorátu VŠE.

Průměrné náklady se pohybují okolo 50–300 ks. Tematické a obsahové zaměření jednotlivých publikačních řad a časopisů je v kompetenci samostatných redakčních rad a edičních komisí fakult.

 

Produkce Nakladatelství Oeconomica v roce 2021

Produkce nakladatelství je zajišťována vlastními digitálními tiskárnami s barevným a černobílým tiskem a knihárnou, vybavenou všemi potřebnými knihařskými stroji na zpracování publikací, skript a merkantilních tiskovin pro pracoviště školy.
Hlavní výhodou produkce je rychlá operativnost, termíny dle dohody, zaručená kvalita a to s minimálními náklady na provoz vzhledem k objemu vyrobených tiskovin.

V roce 2021 nakladatelství vydalo 9 titulů publikací, 22 titulů skript, 9 různých sborníků a 8 (ze 12) druhů školních časopisů. Jejich výrobu lze objednat i v roce 2022.

 

V roce 2021 nakladatelství zhotovilo následující druhy ostatních tiskovin. (Jejich výrobu lze objednat i v roce 2022.)

Druh Počet   Náhled
Diploma Supplementy se 3 ochrannými bezpečnostními prvky, transcripty, certifikáty (je zaručena ochrana osobních údajů) cca 3 500 ks
Testy k přijímacím řízením (pod dohledem odpovědných pracovníků) cca 10 500 ks
Formuláře A4, A5, A6 cca 90 000 ks
Brožury a výroční zprávy cca 6 000 ks
Hlavičkové papíry (různé druhy)
cca 15 000 ks
Desky A3 cca 30 000 ks
Pozvánky, karty cca 40 000 ks
Kroužkové a termovazby cca 800 ks
Informační letáky, plakáty, dopisy cca 50 000 ks
Vizitky cca 12 000 ks
Bloky cca 2 500 ks

 

Nakladatelství také zajišťuje ze skladů výdej kancelářského papíru a reklamních předmětů pro pracoviště VŠE.

Prezentace Nakladatelství Oeconomica_2021