Rozmnožovna – pravidla samoobslužného režimu

Od 21. března 2019 je provoz centrální rozmnožovny zajišťován v samoobslužném režimu s řízeným přístupem pro pověřené osoby (PO) a se sledováním počtu vytištěných kopií pod jejich uživatelskými účty pro potřeby rozúčtování nákladů s následujícími pravidly:

  • Místnost RB 010 je přístupná PO během provozní doby školy, klíč k místnosti vydává pracovník podatelny (NB 72, 7:00 – 19:00 hod.) s časovým záznamem o vydání a vrácení klíče.
  • V případě ukončení užívání rozmnožovny po 19:00 hod. je klíč vracen do podatelny následující pracovní den do 8:00 hod.
  • Zjištěné závady kopírovacího stroje a nedostatek papíru v zásobníku je PO povinna hlásit podpoře nakladatelství (v době od 8:00 do 15:30, v pá do 13:30, kontakty níže), která průběžně zajišťuje doplňování spotřebního materiálu a periodicky kontroluje technický stav stroje.
  • PO je povinna klíč od místnosti rozmnožovny vracet pracovníkovi podatelny bezodkladně po využití rozmnožovny a jejím uzamčení.
  • Pro případy většího objemu kopírovaného materiálu je doporučeno v modulu Rezervace místností InSIS rezervovat požadovaný termín a zamezit tak případným konfliktům, především v době zvýšeného zájmu o kopírování. Požadavek na rezervace není správcem místnosti schvalován; v případě opakovaných rezervací termínů, které nebudou následně využity, bude PO zablokován uživatelský účet kopírovacího stroje.

 

Návod na obsluhu

V rozmnožovně je vytištěný podrobný návod na přihlášení pod svým 4místným účtem, obsluhu stroje (popis ovládacího panelu, kopírování, tisk z USB disku) a odhlášení uživatele. V případě tisku z USB musí mít soubory již požadovanou velikost (A4/A3).

Sledování počtu kopií pod uživatelskými účty

Každý uživatel si po přihlášení pod svým účtem bude moci zjistit stav svých kopií.

Periodické rozúčtování na fakulty a útvary

Jednou měsíčně se bude provádět odečet počtu kopií a následné vyúčtování příslušným fakultám a útvarům.

Ceník

rozsah/formát (ks) A4 A3
jednostranně 0,70 Kč 1,40 Kč
oboustranně 1,00 Kč 2,00 Kč

Materiál chráněný autorskými právy

V rozmnožovně nelze množit díla, ani jejich části, chráněné autorským zákonem. Za dodržení této podmínky je odpovědný uživatel.

Podpora ze strany nakladatelství

Nakladatelství doplňuje v rozmnožovně papír a spotřební materiál. V případě problémů je možné volat na tato telefonní čísla:

Hana Provazníková – 5778

Radka Keilová – 5766

Jaroslav Lončák – 5543